Going Nuclear

£13.00

5 in stock (can be backordered)

SKU: 9781845245405 Category:

Description

Mewn stock nawr gan Mabon ap Gwynofr MS’s Going Nuclear is in stock now!!
 
Mae technoleg niwclear yn gamp anhygoel o ddyfeisgarwch dynol, ond eto gyda’i phŵer hynod ddinistriol a’r gwastraff hynod ymbelydrol sy’n para am gannoedd o filoedd o flynyddoedd mae hefyd yn hynod ddadleuol.
 
Mae’r llyfr awdurdodol hwn yn dechrau trwy ddadansoddi’r cysylltiadau symbiotig rhwng niwclear milwrol a sifil, yna mae’n dadadeiladu’n ofalus bob un o’r prif ddadleuon o blaid technoleg niwclear.
 
Mae’r ymchwil yn tynnu ar dystiolaeth uniongyrchol tystion a chyfweliadau ag arbenigwyr sy’n ennyn parch byd-eang mewn amrywiol feysydd gan arwain at adrodd stori niwclear a’i effaith ar gymdeithasau ledled y byd sy’n hawdd ei ddarllen ac yn bwerus.
 
Nuclear technology is an amazing feat of human ingenuity, yet with its incredibly destructive power and the highly radioactive waste that lasts for hundreds of thousands of years it is also extremely contentious.
 
This authoritative book begins by analysing the symbiotic links between military and civilian nuclear then carefully deconstructs each of the main arguments in favour of nuclear technology.
 
The research draws on first hand witness evidence and interviews with experts who command global respect in various fields culminating in an easy-to-read and powerful telling of the story of nuclear and its impact on societies across the globe.
 
Mabon ap Gwynfor is the member of the Senedd (the Welsh Parliament) for the constituency of Dwyfor Meirionnydd. He lives on the family farm in north Wales with his wife and four children. Mabon is a lifelong peace activist and anti-war campaigner. He is Plaid Cymru – The Party of Wales’ spokesperson on Housing, Planning, Rural Affairs, and north Wales.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Going Nuclear”

Your email address will not be published. Required fields are marked *